Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011

(GNO-Đồng Nai): Trong khuôn khổ Đại giới đàn Nguyên Thiều – Siêu Bạch 2011, chiều tối hôm qua 18-4, tại Bửu Phong cổ tự, ngôi chùa được thành lập đầu tiên tại vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, Hội đồng thập sư Ni đã trang nghiêm đăng đàn truyền giới Sa di ni cho các giới tử Ni.

Buổi lễ cung nghinh Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Tịnh độ tông Nhật Ban, trụ trì chùa Nisshin Kustu ỏ thủ đô Tokyo, quang lâm chứng minh, cầu nguyện và sách tấn giới tử nhân dịp ngài dự lễ khai mạc đại giới đàn.

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 1

Đàn truyền giới Sa di Ni do Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó Phân ban Đặc trách Ni TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới ĐN làm Đàn đầu Hòa thượng; NS Thích nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm), NS Thích nữ Minh Ấn (chùa Bảo Quang), NS Thích nữ Như Nhàn (chùa Giác Minh) làm Yết-ma A-xà-lê; NS Thích nữ Như Đức (TV Viên Chiếu), NS Thích nữ Kim Sơn (Quan Âm Tu Viện), NS Thích Nữ Huệ Tâm (chùa Hoàng Ân) làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 2

Hòa thượng Yoshimizu Daichi an tọa tại Tổ đường chùa Bửu Phong

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 3

Tác bạc thỉnh Hội đồng thập sư Ni

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 4

HT. Yoshimizu Daichi vấn an Hội đồng thập sư Ni và sách tấn giới tử Ni

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 5

HT. Yoshimizu Daichi tặng quà lưu niệm Hội đồng thập sư Ni

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 6

Cầu nguyện giới đàn thành tựu viên mãn tốt đẹp

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 7

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 8

313 giới tử Ni được đăng đàn thọ giới Sa di ni
sau khi đã vượt qua phần thi khảo hạch của giới đàn
 
Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 9

Toàn cảnh lễ truyền giới Sa di ni tại Bửu Phong cổ tự

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 10

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 11

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 12

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 13

Đồng Nai: Giới tử Sa di Ni tấn đàn tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 14

Thực hiện các nghi thức thọ giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày