Đồng Nai: Hòa thượng Thích Huyền Đức, viện chủ chùa Bảo Huệ viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất, chùa Bảo Huệ và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hoà thượng Thích Huyền Đức viên tịch.
Đồng Nai: Hòa thượng Thích Huyền Đức, viện chủ chùa Bảo Huệ viên tịch ảnh 1

Chân dung Hòa thượng Thích Huyền Đức

Hòa thượng Thích Huyền Đức, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa IV; Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hướng dẫn Phật tử tỉnh khóa V; Nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy viên Kiểm soát tỉnh khóa VI; Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh khóa VII; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất, Nguyên đại biểu HĐND huyện Thống Nhất, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất, viện chủ của Bảo Huệ.

Theo cáo phó, sau thời gian bệnh duyên, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ, ngày 13-4-2022 (nhằm 13-4-Nhâm Dần) tại chùa Bảo Huệ, ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Trụ thế: 87, 53 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 17 giờ ngày 13-4-2022 (13-3-Nhâm Dần). Kim quan được an trí tại chùa Bảo Huệ, ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 13-4-2022 (13-3-Nhâm Dần).

Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan vào lúc 8 giờ, ngày 18-4-2022 (18-3-Nhâm Dần), sau đó nhập tháp tại chùa Bảo Huệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày