Đức Dalai Lama đứng đầu danh sách 100 người ảnh hưởng nhất

Đức Dalai Lama
Đức Dalai Lama

GNO - Đức Dalai Lama là người đứng đầu danh sách 100 nhân vật đang còn sống có ảnh hưởng tinh thần lớn nhất thế giới, theo bình chọn của Nhà xuất bản Watkins Books (Luân Đôn, Anh) năm 2020.


Các nhân vật được bình chọn năm nay gồm những vị thầy tâm linh, các nhà hoạt động xã hội, các tác giả, nhà tư duy có ảnh hưởng đến thế giới trên nhiều phương diện khác nhau như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Đức Giáo hoàng Francis, Greta Thunberg, Russell Brand, Desmond Tutu, Bob Dylan,…

Số phát hành 61 của tạp chí Watkins Mind Body Spirit cuối tháng 2 dành 16 trang in tiểu sử, hình ảnh và đóng góp nổi bật của 100 cá nhân được bình chọn.

Hoạt động bình chọn này được Watkins Books khởi xướng năm 2011. Cá nhân được bình chọn phải đáp ứng 3 tiêu chí: đang còn sống cho đến ngày 1-1-2020; có đóng góp tinh thần đặc biệt trên phạm vi thế giới và là nhân vật được tìm kiếm thường xuyên trên Google, xuất hiện trong Dữ liệu quốc tế Nielsen Data, có trang thông tin Wikipedia và có sự chia sẻ chủ động thông qua Internet.

Huệ Trần
(theo The Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ươm mầm giác ngộ

GNO - Chúng con không biết được đời trước mình đã gieo trồng những nhân lành gì, mà ngày nay ra đời cùng nhau gặp được Sư cụ, Sư ông (Thiền sư Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang - BTV), ngày ngày nương nơi pháp hội để tu tập.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1180 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cuộc du hành của Tử thư Tây Tạng

GNO - Đối với những người học Phật, hoặc có sự quan tâm đến kho tàng sách vở và thư tịch phong phú của Phật giáo, Tử thư Tây Tạng là cái tên khá quen thuộc. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người trong chúng ta biết được về tiểu sử thú vị và dị thường của nó.
Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc

Chưa phát tâm thọ giới Bồ-tát có ảnh hưởng đến tu học?

GNO - Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất.

Thông tin hàng ngày