Duy tuệ thị nghiệp

GN - Dưới đây là bài thơ của HT.Thích Giác Toàn (nhà thơ Trần Quê Hương) ra đời nhân khánh thành Học viện (giai đoạn 1)...


* Kính dâng Trưởng lão HT. Thích Minh Châu, Viện trưởng sáng lập Học viện PGVN tại TP.HCM

* Kỷ niệm ngày khánh thành giai đoạn 1, Học viện PGVN tại TP.HCM

ANH BT (37).JPG
HT.Giác Toàn trao bằng tuyên dương công đức
đến
các mạnh thường quân đã hỷ cúng xây dựng Học viện

1. Đại học Na-lan-da

Từ trong vô lượng vô biên

Tự tại vô ngại mối giềng Kim cương

Bồ-đề Bát-nhã thiên hương

Tâm truyền tâm, đẹp bốn phương Ta-bà

Mỗi bước đi mỗi thăng hoa

Gốc nền xưa… Na-lan-da ấn thiêng

Dòng thời gian nối pháp duyên

“Duy tuệ thị nghiệp” tươi hiền nhân gian.

2. Pháp sư Trần Huyền Trang

Đường Tăng Tôn giả Huyền Trang

Ứng thân thỉnh pháp khai đàng phạm âm

Đại Trí Sư Lợi hùng tâm

Trung Hoa đại lục thậm thâm suối nguồn

Kinh luật luận… diệu thanh lương

Bạt ngàn sa mạc dặm trường ngân nga

Linh Sơn cốt nhục Tăng-già

Sa-môn huyết thống Ấn - Hoa xuôi dòng.

3. Thiền sư Vạn Hạnh

Việt Nam Hùng Vương Tiên Rồng

Tự ngàn xưa đã hưng long giống nòi

Hai Bà Trưng, Triệu gương soi

Lý -Trần sen nở tô bồi sử xanh

Thiền sư Vạn Hạnh cao thanh

Mạch thiền nhuận rạng hóa thành đỉnh thiêng

Giác hoàng Điều ngự nhiệm huyền

Trúc Lâm Yên Tử thắng duyên phụng thời.

4. Thiền sư Minh Châu

Thế gian hư ảo dòng đời

Tình tiền danh lợi gọi mời mê cung

May thay giữa cõi bụi hồng

“Duy tuệ thị nghiệp” sắc không hiển bày

Tư tưởng Vạn Hạnh hoằng khai

Đại học Vạn Hạnh hiền tài xiển dương

Minh Châu ngọc báu thiền phương

Học viện Phật giáo đạo trường Huyền Trang.

5. Thiền sư Trí Quảng

Tăng Ni lớp lớp lên đàng

Hội nhập thế kỷ huy hoàng cõi tâm

Phụng thờ giáo pháp ngàn năm

Suối thiền thơm diệu hương trầm ngát bay

Nhiệm mầu sứ giả Như Lai

Huyền Trang - Vạn Hạnh nối bài hạo nhiên

Minh Châu - Trí Quảng hoằng tuyên

Như thị, như thị dâng Hiền Thánh xưa

Nam-mô Phật Pháp thuyền đưa

“Duy tuệ thị nghiệp” thượng thừa tông phong. 

Mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016
Phương Thảo am, 2-4-Bính Thân

Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày