Giới tử an đơn, sám hối, nhiễu giới trường

GNO - Ngày 26-9 là ngày đầu tiên sắp liêu phòng dán đơn (dán tên giới tử an đơn), đạp giới (nhiễu quanh giới trường), dạy sám ma (sám hối) của Pháp hội "Tam đàn Đại giới" tại chùa Linh Ẩn - Hàng Châu.

h1.jpg
Sắp xếp dán đơn

h2.jpg
Hòa thượng Quang Tuyền - Phương trượng chùa Linh Ẩn 

Buổi sáng, các tân giới tử chí thành lễ Phật sám hối tại đại hùng bảo điện, sau đó đến thượng cúng tại điện Dược Sư. Đúng 14 giờ, các giới tử đến trước điện Dược Sư, chắp tay sếp thành hai hàng, dưới sự chủ trì của Pháp sư Phương Chấn (Hòa thượng khai đường và chư Hòa thượng dẫn lễ) bắt đầu sắp liêu phòng dán đơn.

Sau đó đồng tán tụng lư hương, lễ thỉnh Hòa thượng Quang Tuyền, Phương trượng chùa Linh Ẩn, Lý sự Thường vụ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó Hội trưởng HHPG tỉnh Chiết Giang, Hội trưởng HHPH Hàng Châu, kiêm Đắc Giới Hòa thượng Tam Đàn Đại Giới niêm hương lễ Phật.

Tiếp theo, Hòa thượng đắc giới cùng chư hòa thượng khai đường, chư hòa thượng dẫn lễ hướng dẫn các tân giới tử "đạp giới" nhiễu quanh chùa Linh Ẩn. Buổi tối, các giới tử lắng nghe Pháp sư Giác Tam , Sư Bồi Đường giảng giải về nghi quỹ sám ma.

h3.jpg
Hòa thượng Quang Tuyền và các tân giới tử "đạp giới" quanh chùa Linh Ẩn

h4.jpg

h5.jpg
"Đạp giới" theo cây nêu bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc

Đạp giới (踏界) là một nghi quỹ trong Pháp hội truyền giới. Trong thời gian truyền giới, bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc của chùa (giới trường sở tại), sẽ dùng cây tốt làm tiêu điểm, toàn thể giới tử được sắp xếp theo nhóm, cùng đi nhiễu vòng quanh tự viện, lần lượt đến bốn vị trí của ranh giới, để hiểu biết được phạm vi của tự viện.

"Sám ma" (忏摩) nghĩa là sám hối. Sám là hối cải, hối là ăn năn sửa chữa. Trong quá khứ đã tạo nhiều nghiệp bất thiện, xấu xa và ác độc cho nên gọi là "hối"; từ trước đã bỏ tất cả những việc lành, từ nay về sau, thệ nguyện tinh tấn tu hành, gọi là "sám". Từ bỏ những việc làm bất thiện, tìm cầu việc tốt trong tương lai, gọi là "sám hối". Trong thời gian Pháp hội truyền giới, các giới tử mỗi ngày cần phải sám hối (tự mình phát lồ đã tạo các nghiệp xấu ác), đồng thời phát nguyện cùng tu thiện nghiệp, để thân tâm thanh tịnh, mới có thể đăng đàn thọ giới, lãnh nạp giới thể.

h6.jpg
Các tân giới tử lắng nghe hòa thượng đắc giới khai thị

h7.jpg
Các tân giới tử học tập Quy đường

h8.jpg
Các tân giới tử lắng nghe hòa thượng khai đường tuyên thị Quy đường

Ngày 27/9, là ngày thứ hai của Giới đàn. Buổi sáng, các tân giới tử cung kính lễ thỉnh Pháp sư Phương Chấn làm Hòa thượng khai đường, 20 vị Pháp sư: Thường Pháp, Giác Tam, Giác Hằng... làm Hòa thượng dẫn lễ. Hòa thượng Đắc giới Quang Tuyền khuyến tấn các tân giới tử tinh tấn tu học, để đắc được phẩm giới. Tiếp theo, các giới tử thượng cúng cầu nguyện Tam bảo gia trì, đem tâm từ bi thí thực siêu tế chúng sinh trong cõi ác thú.

h9.jpg
Quang cảnh Pháp hội

h10.jpg
Thanh tịnh trang nghiêm

Buổi chiều, tân giới tử lắng nghe hòa thượng khai đường tuyên thị Đường quy.

Buổi tối, nghinh thỉnh Hòa thượng Đắc giới khai thị cho các giởi tử. Hòa thượng giới thiệu về lịch sử lâu đời của chùa Linh Ẩn, cũng như sách tấn các giới tử, vì lần này khai đàn truyền giới rất khó, phải chờ các duyên hòa hợp.

Cho nên phải tinh tấn học giới, làm thầy cõi nhân thiên, làm rạng rỡ pháp môn, nối tuệ mạng của chư Phật, đem sự hoằng pháp cống hiến cho thế kỷ mới. Các giới tử im lặng thọ lãnh lời khai thị của Hòa thượng và cung kính hoan hỉ phụng hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày