Hải Phòng: Tăng Ni sinh kính mừng Phật thành đạo

GNO - Tăng Ni sinh Trường Trung cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng sáng qua, 2-1, vân tập chùa Phổ Chiếu (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) tham dự lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL.2563.

a-33-Copy.jpg


HT.Thích Thanh Giác chủ trì khóa lễ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó ban thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, trụ trì chùa Phổ Chiếu chia sẻ ý nghĩa của ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

"Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ khai sáng ra đạo Phật. Ngài là một con người như bao nhiêu người khác nhưng Ngài giác ngộ chân lý, rồi đem sự giác ngộ ấy dạy cho con người cùng an vui, thoát khổ. Ngài vừa được coi là một nhà giáo dục, nhà văn hóa, vừa là nhà triết học thông qua những giáo lý mà Ngài đã để lại cho chúng ta", Hòa thượng nói.

Theo Hòa thượng, Đức Phật thành đạo có 4 ý nghĩa là: Con người là tối thượng, con đường trung đạo từ bỏ hai cực đoan, hãy nương tựa chính mình và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật.

Hòa thượng nhấn mạnh, Đức Phật là bậc Đạo Sư, Ngài chỉ có trách nhiệm khơi mở, chỉ bày phương pháp đạt đến giác ngộ, còn chúng ta phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng vốn có. Do đó, tiến trình từ phàm phu đến quả vị Phật, là tiến trình chiến đấu với tự thân, phá trừ tận gốc thành lũy vô minh, tham ái.

a-4-Copy-1.jpg


Tăng Ni sinh nghe lời chia sẻ của Hòa thượng


Sau đó, Hòa thượng cùng Tăng Ni sinh dâng tâm hương kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng thành đạo quả Chánh đẳng Chánh giác; nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ứng xử hài hòa khi tham gia hộ niệm

GNO - Tham gia hộ niệm là sự phát tâm cao cả với mong ước trợ duyên cho người vừa mất giữ vững câu niệm Phật, thành tựu cận tử nghiệp trong sạch để sinh về cõi lành.

Thông tin hàng ngày