Hàn Quốc: Phát hiện tượng Phật Di Lặc đầu tiên ở thế kỷ VII-X.

Hàn Quốc: Phát hiện tượng Phật Di Lặc đầu tiên ở thế kỷ VII-X.

(GNO) : Một cuộc kiểm chứng đã phát hiện ra có một tượng Phật Di Lặc ngồi dựa vào vách đá đầu tiên từ thế kỷ VII-X tại điện Phổ Quang, chùa Cổ Thạch thuộc tông phái Tào Khê, Hàn Quốc.Theo sử liệu, đây là bức tượng Phật Di Lặc ngồi trên ghế dựa vào vách đá được tìm thấy vào thời kỳ thống nhất Tân La- Hàn Quốc, có niên đại từ năm 668-901.

Giáo sư nghiên cứu về văn minh Tân La ở đại học Đông Quốc nói rằng: “ Theo nghiên cứu lịch sử Mỹ thuật Phật giáo thì tôn tượng này được khắc với thạch khám, tức loại đá dùng để thờ tự; hình tượng đức Di Lặc ngồi trên ghế cũng rất thường thấy ở Trung Quốc. Vả lại, ở đây cũng có nhiều niên đại chế tác tượng Phật cũng rất chuẩn xác; nhưng ở Hàn Quốc, trái lại người ta chỉ có dùng đá tam hoa trên núi để khắc tượng Thế Tôn. Trước đó còn có hai bức Di Lặc khác cũng đã được tìm thấy vào thời kỳ Cao Lệ (918- 1392) ở chùa Pháp Trú”.

“Sự phát hiện tượng Phật Di Lặc bằng đá ngồi trên ghế lần này, không chỉ có ý nghĩa hàm súc mà còn có ý nghĩa lịch sử quan trọng về niên đại Tân La thế kỷ VII-X ở Hàn Quốc”, ông nói thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày