Hệ phái Khất sĩ và PG Nam tông tấn đàn truyền giới

GNO - Đúng 8g sáng nay, 13-9, Ban Dẫn thỉnh và giới tử thọ giới Tỳ-kheo đã tác bạch, cung thỉnh Hội đồng Tam sư, Tôn chứng quang lâm Giới trường tấn đàn truyền giới.

Tran1.jpg

Tran2.jpg

Ban Dẫn thỉnh và giới tử tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư tấn đàn, truyền giới

Ban Điều hành Giới trường và giới tử đã cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường đương vi Đường đầu; HT.Thích Giác Tường, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê. Cung thỉnh chư tôn Tôn chứng gồm: Đệ nhất tôn chứng, HT.Thích Giác Phúc; đệ nhị tôn chứng, HT.Thích Giác Ngộ; đệ tam tôn chứng: TT.Thích Giác Cầu; đệ tứ tôn chứng, TT.Thích Giác Dũng; đệ ngũ tôn chứng, HT.Thích Giác Hà; đệ lục tôn chứng, TT.Thích Giác Thanh; đệ thất tôn chứng, TT.Thích Giác Tuấn.

Dưới sự dẫn thỉnh của TT.Thích Minh Hóa, giới tử thọ giới đã thủ phục, trang nghiêm đối trước chư tôn đức cầu giới pháp. Sau khi Ban Dẫn thỉnh báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn tại Giới trường lên chư tôn đức, Hội đồng Tam sư, Tôn chứng đã đảnh lễ Tam bảo làm lễ tác pháp Yết-ma, tấn đàn truyền giới cho 21 giới tử.

Buổi tấn đàn truyền giới thành tựu viên mãn, như sở nguyện của giới tử. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chiều nay, tân Sa-di và Tỳ-kheo tại giới trường tịnh xá Trung Tâm sẽ được Ban Tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức sách tấn, giáo giới.

Tran3.jpg

Hội đồng Tam sư, Tôn chứng niêm hương bạch Phật

Tran4.jpg

Giới tử sám hối trước khi thọ giới

Tran5.jpg

Sau khi đại Tăng vấn hòa, lễ tác pháp Yết-ma,
giờ phút truyền giới đã diễn ra trong trang nghiêm, thanh tịnh

Tran6.jpg

Phủ phục cầu giới

Tran7.jpg

Hội đồng Tam sư vấn nạn, truyền giới cho giới tử

Tran8.jpg

Phát nguyện thọ giới

* Tại Giới trường tịnh xá Ngọc Phương, Ban Điều hành Giới trường và giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Tam sư do Ni trưởng TN.Tràng Liên (tịnh xá Ngọc Diệp) đương vi Đường đầu; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng TN.Tân Liên, Giáo thọ A-xà-lê.

Cung thỉnh Hội đồng Tôn chứng gồm: Ni trưởng TN.Minh Liên, Ni trưởng TN.Chiêu Liên, Ni trưởng TN.Nhã Liên, Ni trưởng TN.Liễu Liên, Ni trưởng TN.Phục Liên, Ni trưởng TN.Mai Liên, Ni trưởng TN.Vĩnh Liên, Ni trưởng TN.Dũng Liên, Ni trưởng TN.Hội Liên, Ni trưởng TN.Hiệp Liên, Ni trưởng TN.Ánh Liên, Ni sư TN.Ẩn Liên, Ni sư TN.Biểu Liên, Ni sư TN.Thuận Liên, Ni sư TN.Trì Liên, Ni sư TN.Thông Liên, Ni sư TN.Liên Liên.

Nghi thức tấn đàn, truyền giới diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. 21 giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni đã lần lượt thủ phục, đối trước Hội đồng Tam sư, Hội đồng Tôn chứng cầu giới và thọ giới pháp.

Hạnh Ý

----------------------------

Giới trường tổ đình Bửu Quang: Truyền giới cho giới tử Sa-di, Tỳ-kheo

Cùng thời gian, tại Giới trường tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức), BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã tấn đàn truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

Giang (19).JPG

Giới tử tại buổi tấn đàn truyền giới theo truyền thống PG Nam tông

BTC cung thỉnh Hội đồng Thập sư gồm có: HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hộ Chánh,Ủy viên HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhân, Phó BTS GHPGVN Q.9; HT.Thích Thiện Pháp, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; cùng TT.Thích Thiện Phúc; TT.Thích Thiện Hạnh; TT.Thích Tăng Định; ĐĐ.Chánh Định, ĐĐ.Thích Thiện Minh; TT.Thích Thiện Đạt; TT.Thích Tuệ Quyền; TT.Thích Tâm Lượng; TT.Thích Thiện Mẫn cùng chư Tăng hệ phái Nam tông tại Giới trường tổ đình Bửu Quang.

Buổi lễ có nghi thức cung thỉnh chư tôn đức Tam sư, Thất chứng quang lâm giới trường, niệm hương cúng dường Tam bảo, chư tôn đức Tam sư. Theo đó, sáng nay Hội đồng Thập sư đã truyền giới cho 24 giới tử  Sa-di và 13 giới tử Tỳ-kheo được thọ giới theo nghi thức của Phật giáo Nam tông.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Giang (2).JPG
Giang (3).JPG
Giang (5).JPG
Giang (6).JPG
Giang (7).JPG
Giang (8).JPG
Giang (10).JPG
Giang (11).JPG
Giang (12).JPG
Giang (13).JPG
Giang (14).JPG
Giang (16).JPG
Giang (17).JPG
Giang (19).JPG
Giang (20).JPG
Giang (21).JPG
Giang (22).JPG
Giang (23).JPG
Giang (25).JPG
Giang (26).JPG
Giang (1).JPG

Vũ Giang

------------------------------

>>> Cùng bạn đọc: 2g sáng mai, 14-9, tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10), sẽ diễn ra lễ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni cho giới tử PG Bắc tông. PV Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh, thông tin đến bạn đọc!

>>> Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo tại Giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày