Từ khóa: HIẾN KẾ
Tìm thấy 3 kết quả
Mời cộng tác, gửi ý kiến xây dựng hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Mời cộng tác, gửi ý kiến xây dựng hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 27, 28 và 29-11-2022. Đây là sự kiện quan trọng của GHPGVN, nhằm đánh giá lại tổng thể thành tựu đã thực hiện, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.