Hoa Kỳ: Chùa Tây Lai long trọng cử hành Pháp hội "Điển lễ Cam lộ Quán đảnh truyền Tam quy Ngũ giới"

 

Ngày 22/11/2009 , chùa Tây Lai Phật Quang Sơn - Hoa Kỳ, long trọng cử hành "Điển lễ Cam lộ Quán đảnh truyền Tam quy Ngũ giới" tại Đại Đạo Thành Phật của chùa Tây Lai. Năm vị Tôn đức cùng chủ trì Pháp hội này là Đại sư Tinh Vân - Tông Trưởng khai sơn Phật Quang Sơn; Pháp sư Đạo Cực - trụ trì chùa Phổ Đà, núi Phổ Đà phía bắc tỉnh Liêu Ninh; Pháp sư Chân Quảng - Trụ trì Thiền tự Chân Giác, thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc; Pháp sư Tuệ Tế - Trụ trì chùa Tây Lai; Pháp sư Tuệ Thánh - Trợ lý trụ trì chùa Tây Lai. Hơn 800 tín chúng các nơi đến từ Hoa Kỳ cầu thọ Tam quy Ngũ giới, và gần 1000 tín đồ Phật giáo đến từ các Quốc gia như: Hoa Kỳ, Canada, Argentina, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan... đồng tham gia Pháp hội này.

my 1.jpg

 

Sau khi Pháp sư Từ Dung - Bí thư trưởng Tổng Hội Thế giới Hội Phật Quang Quốc Tế, nói rõ về qui định, phép tắc ,nghi thức thọ giới xong, Đại sư Tinh Vân liền thời khai thị ý nghĩa “qui y”、“thọ giới” cho các tân giới tử, và giảng giải ý nghĩa Tam Bảo theo tầng lớp thứ tự khác nhau của Tối sơ Tam Bảo, Trụ trì Tam Bảo và Tự tánh Tam Bảo... . Đại sư Tinh Vân còn sách tấn hàng giới tử, sau khi quy y Phật rồi phải có trách nhiệm gánh vác Phật sự, lúc nào cũng luôn ghi nhớ "Tôi là Phật", thì sẽ không bao giờ làm điều xấu. Sau đó, Đại sư hướng dẫn các giới tử cất giọng thật to trước ngôi Tam Bảo ba chữ: "Tôi Là Phật". Đối với hàng tân giới tử cầu thọ Ngũ Giới, Đại sư đem tinh thần căn bản trong Ngũ giới giảng rõ điều "không xâm phạm, tức là tự do", lần lần khai thị những giới điều Khai, giá, trì, phạm và giới trọng giới khinh... của Ngũ giới cấm, hy vọng mọi người bất cứ làm công tác gì cũng luôn tịnh hóa nhân tâm, để cho cuộc sống ngày càng có giá trị.

Những giới tử tham gia pháp hội cầu thọ Tam qui Ngũ Giới, nhỏ nhất chỉ mới một tháng tuổi, lớn nhất 93 tuổi. Phần đông là toàn gia thân hữu cùng đồng tham dự, có 7 em tuổi từ 6 đến 13 thọ trì Ngũ Giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ số Tân Niên ra ngày 3-2 “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội.

Thông tin hàng ngày