Hoa Kỳ: Mồng một Tết, rừng người đến chùa Phật Quang Sơn Tây Lai cầu phúc

  California , Hoa Kỳ:  Mồng một Tết Canh Dần, hàng chục nghìn người, đủ mọi thành phần sắc tộc, đã tề tựu về chùa Phật Quang Sơn Tây Lai ở thành phố Hacienda Heights, bang California , tham dự hội Xuân Canh Dần và cầu nguyện năm mới vạn sự tốt lành. Chùa Phật Quang Sơn Tây Lai tọa lạc trên diện tích 6 héc-ta, khánh thành năm 1988.

h1.gif

 

h2.gif

 

h3.gif

 

h4.gif

 

h5.gif

 

h6.gif

 

h7.gif

 

h8.gif

 

h9.gif

 

h10.gif

 

h11.gif

 

h12.gif

 

h13.gif

 

h14.gif

 

h15.gif

 

h16.gif

 

h17.gif

 

h18.gif

h19.gif

h20.gif

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày