Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông Việt

Giác Ngộ - Năm 2011 là năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2011). Trong đó hội thảo khoa học Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập và đại lễ tưởng niệm 1.000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch (15-2 âm lịch năm Tân Hợi 1011 - 15-2 năm Tân Mão 2011) là một hoạt động khoa học và Phật sự mở màn quan trọng trong chuỗi chương trình đã được Trung ương Giáo hội thông qua.

Sáng 9-3 vừa qua tại Hà Nội, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã chủ trì cuộc họp báo về sự kiện quan trọng này.

dsc_8203_gif.gif

Hội thảo kỷ niệm 999 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch vào năm 2010

Hội thảo khoa học được tổ chức với sự phối hợp giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khách mời là các học giả, nhà nghiên cứu, hành giả trong và ngoài nước, tổ chức tại cơ sở Học viện PGVN Sóc Sơn, Hà Nội vào các ngày 18, 19-3, tức 14, rằm tháng Hai năm Tân Mão.

Hội thảo tập trung nghiên cứu và trao đổi những vấn đề khoa học cụ thể như sau:

- Bối cảnh kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, tôn giáo của Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập.

- Quốc sư Khuông Việt: Cuộc đời, sự nghiệp tu hành và những đóng góp (Khảo cứu cuộc đời, sự nghiệp tu hành của Quốc sư Khuông Việt; Mối quan hệ, vị trí và vai trò của Quốc sư Khuông Việt đối với thể chế chính trị Việt Nam đương thời; Những đóng góp của Quốc sư Khuông Việt về chính trị, tư tưởng, văn hoá dân tộc cũng như những đóng góp cho quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam; v.v…)

- Ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam đến lịch sử Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập (Khảo cứu vai trò và những đóng góp cụ thể của Phật giáo, nhất là các thiền sư trên các bình diện chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá và tôn giáo, v.v. của Viêt Nam đầu kỷ nguyên độc lập).

- Phật giáo trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam hiện nay (Khảo cứu vị trí, vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với những vấn đề cụ thể như: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Ảnh hưởng của Phật giáo đến đạo đức, lối sống của người Việt Nam; Vai trò của Phật giáo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; v.v..).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày