Từ khóa: HT.Thích Nhật Quang
Tìm thấy 10 kết quả
Hòa thượng Thích Nhật Quang đại diện chư Tăng Ni môn hạ đệ tử dâng lời khánh tuế lên Đại lão Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm VN khánh tuế Thiền sư Thích Thanh Từ

GNO - Sáng nay, 17-7-Quý Mão (1-9-2023), chư Tăng Ni trong và ngoài nước thuộc Thiền phái Trúc Lâm VN cùng đông đảo Phật tử đã vân tập về tổ đình Thường Chiếu (H.Long Thành, Đồng Nai) đảnh lễ khánh tuế Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, tông chủ Thiền phái.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ươm mầm giác ngộ

GNO - Chúng con không biết được đời trước mình đã gieo trồng những nhân lành gì, mà ngày nay ra đời cùng nhau gặp được Sư cụ, Sư ông (Thiền sư Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang - BTV), ngày ngày nương nơi pháp hội để tu tập.