HT.Thích Thiện Phụng viên tịch

HT.Thích Thiện Phụng viên tịch

Ban Trị sự THPG Bà Rịa-Vũng Tàu; Ban Đại diện Phật giáo huyện Tân Thành; Môn đồ pháp quyến chùa Niết Bàn và Hương Sơn vô cùng kính tiếc cáo bạch:

Hoà thượng THÍCH THIỆN PHỤNG

Huý NHUẬN CHIẾU - Tự KHÔNG ĐẠT

Trụ thế 68 năm, 45 Hạ Lạp.

- Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy viên HĐND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy viên HĐQL Bảo trợ chất độc dam cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy viên BCH Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ủy viên BCH Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.- Trưởng Ban điều hành bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

- Trụ trì chùa Niết Bàn và chùa Hương Sơn, thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

Sau một thời gian bệnh duyên, mặc dầu đã được môn đồ pháp quyến và các y bác sĩ tận tình chữa trị nhưng thân tứ đại duyên hợp của Hòa thượng đã thuận thế vô thường, xả báo an tường, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch:

Vào lúc 09 giờ 30 tối ngày 19 tháng 01 năm 2012 (Nhằm ngày 26 tháng 12, năm Tân Mão) tại chùa Niết Bàn, thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 14 giờ ngày 20- 1- 2012 (nhằm 27-12- Tân Mão).

- Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại chùa Niết Bàn, thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15 giờ cùng ngày.

- Lễ truy niệm và cung tiễn kim quan vào lúc 09 giờ  ngày 22 tháng 01 năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng 12 năm Tân Mão).

Sau đó cung tiễn nhục thân Hòa thượng nhập tháp tại khuôn viên chùa Niết Bàn, thôn Tân Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến kính cáo bạch.

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH

PHÓ BAN TRỊ SỰ Kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN TRỰC

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày