Từ khóa: KHẨN CẤP
Tìm thấy 4 kết quả
Người dân nhận đồ cứu trợ

Tổ chức JTS Hàn Quốc cứu trợ lũ lụt tại Pakistan

GNO - Vừa qua, tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Hàn Quốc (JTS Hàn Quốc) được thành lập bởi Thiền sư Pomnyun Sunim cho biết họ đã thực hiện thành công trong đợt cứu trợ khẩn cấp lần thứ hai ở phía Đông Nam Pakistan.