Lá thư mùa Phật đản

GN - Sự Đ ản sanh củ a Đ ức Phật là duyên lành lớn nhấ t mà Ngài mang đ ến cho nhân loại. Tuệ giác của Ngài chính là ngọ n đèn soi sáng nhân th ế suố t hơn 2.500 năm qua. “Th ật vi diệ u, như ngư ời dự ng đ ứng lại những gì bị quăng ng ã xuố ng, phơi bày ra nh ững gì bị che kín, chỉ đư ng cho ngư ời bị lạ c hư ng, đem đèn sáng vào trong bóng t i đ ể cho ai có mắt có thể thấy…” (Kinh Ví dụ tấm vải, Trung bộ kinh).
lathu.jpg
Sự Đản sanh của Đức Phật là duyên lành lớn nhất mà Ngài mang đến cho nhân loại

Không phải ngẫu nhiên mà Jawaharlal Nehru - nhà tư tưởng, chính trị gia kiệt xuất, người sinh ra trong truyền thống Hindu, đã ca ngợi Đức Phật “là một trong những ngưi con vĩ đại nhất của Ấn Độ”. Ông nhấn mạnh, Ấn Đ là quê hương ca Đức Phật, song: “Thông đip mà Đức Phật đã đưa ra hơn 2.500 năm trước không chỉ đem đến ánh sáng cho Ấn Độ hay Á châu mà cho toàn thể thế giới. Thông đip đó có th được áp dụng, và nó cũng có thể không; nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành theo những nguyên tắc mà Đức Phật đã đưa ra, cuối cùng chúng ta sẽ đt được hòa bình cho thế giới…”.

Đức Phật là một người chỉ đường, một bậc thầy vĩ đại nhất mà nhân loại từng có. Tuy nhiên, lời dạy của Ngài chỉ thực sự hữu ích đối với bản thân mỗi người khi chúng ta biết ứng dụng chúng vào trong đời sống. Do đó, đạo Phật không phải là đạo cầu đo mà là đo để thấy, thấy đ tin và để thực hành. Được vậy, chúng ta mới cảm nhận được “Đêm nào đêm chẳng sáng trăng / Ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng Tư”, và bảy bước hoa sen ấy chính là đ“Trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm mầu” (thơ Trụ Vũ).

Giai phẩm Giác Ngộ Kính mừng Phật đn PL.2561 năm nay đến với quý độc giả cũng trên tinh thần đó: mong mun đem lời dạy của Đức Phật ứng dụng vào cuộc đời nhằm đem đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Chúng ta có Phật trong đời, có lời dạy của Phật soi sáng trên mỗi bưc chân đi, nên mi bước chân chính là mỗi bước sen nhiệm mầu…

Kính nguyện Phật Pháp Tăng lực hộ trì cho những ai biết hành theo lời dạy của Đng Đi giác. Kính chúc chư tôn đc Tăng Ni, quý vị thiện hữu một mùa Phật đản chánh tín, an lạc, tinh tấn, Bồề tâm bất thoái.

Nam-mô Lâm Tỳ Ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện Đản sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày