Làm nghề chăn nuôi có tạo nghiệp sát?

GN - HỎI: Tôi học ngành chăn nuôi và thú y, làm việc trong các trang trại với công việc cụ thể như nuôi vật, chữa bệnh, phối giống v.v... Như thế tôi có tạo nghiệp sát hay bị cộng nghiệp sát hại không? Có cần thay đổi nghề nghiệp không?

(PHƯỚC THANH,
phuocthanh12xd6a@gmail.com)

nghenuoivit.jpg


Nghề nuôi vịt - Ảnh chỉ mang tính minh họa từ internet

ĐÁP:

Bạn Phước Thanh thân mến!

Nghiệp sát được tạo ra khi hội đủ năm yếu tố: Có tâm sát hại, có đối tượng để giết (người hay vật), tưởng đó là đối tượng, dùng các phương tiện giết, đối tượng bị giết chết. Bạn làm công việc chuyên môn như nuôi vật, chữa bệnh, phối giống v.v... trong trang trại, chắc chắn bạn không tạo nghiệp sát (biệt nghiệp).

Tuy vậy, về phương diện cộng nghiệp giết hại thì hầu như ít ai có thể tránh khỏi, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ. Cộng nghiệp giết hại phần lớn được tạo ra theo cách gián tiếp nên sám hối được và chuyển hóa dễ dàng nếu cố gắng tu tập, tích phước, hành thiện. Vì thế bạn hãy yên tâm với công việc chuyên môn của mình.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày