Lần đầu tiên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN triệu tập hội nghị

Lần đầu tiên kể từ khi GHPGVN thành lập (1981), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã triệu tập hội nghị thảo luận về Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và Hội đồng Giám luật
Lần đầu tiên kể từ khi GHPGVN thành lập (1981), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã triệu tập hội nghị thảo luận về Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và Hội đồng Giám luật
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 17-1-2021 (5-12-Canh Tý), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp thảo luận, thống nhất và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh.

Hội nghị được tổ chức tại Phòng Quốc tế, chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM, với sự hiện diện tham dự của chư vị giáo phẩm Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký; chư vị Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Châu Ty, Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Thích Như Niệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tham dự.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đại lao chư vị giáo phẩm Trưởng lão tuyên đọc Thư của Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Theo đó, thư gửi từ Hà Nội, đề ngày 12-1-2021, ngài bày tỏ sự nhất trí cao với việc chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh triệu tập hội nghị ngày 17-1-2021 tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cung tuyên thư ủy nhiệm của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện cung tuyên thư ủy nhiệm của Đức Pháp chủ GHPGVN

“Tôi vì lý do tuổi cao và sức khỏe, đường xá xa xôi cách trở nên không đủ duyên tham dự hội nghị cùng chư tôn đức Trưởng lão. Rất mong chư tôn đức Trưởng lão niệm tình hoan hỷ”, trong thư có đoạn.

Đồng thời, ngài cũng đã ủy quyền tới Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì hội nghị trao đổi các nghị sự cùng chư tôn đức Trưởng lão và hoan hỷ tùy thuận theo quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã phát biểu đón nhận sự ủy quyền của Đức Pháp chủ.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ thêm những thao thức, trăn trở của vị giáo phẩm lãnh đạo tối cao của GHPGVN trong những lần đàm đạo, vấn an ngài tại tổ đình Viên Minh và cho biết Đức Pháp chủ đến thời điểm này đã gần 105 tuổi, nhưng ngài vẫn minh mẫn, có những chỉ đạo cho Giáo hội, đặc biệt quan tâm tới đời sống đạo hạnh của Tăng Ni thực hành đúng Chánh pháp của Đức Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng đã xin ý kiến và được sự đồng thuận của chư vị Trưởng lão hiện diện, cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Thư ký; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thư ký Hội đồng Giám luật làm thuyết trình viên của hội nghị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chư tôn đức Trưởng lão đã lắng nghe, thảo luận, góp ý điều chỉnh lần lượt nội dung 3 chương, 15 điều của dự thảo Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; 3 chương, 14 điều dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại buổi họp, chư tôn đức Trưởng lão cũng đã lắng nghe và thông qua tờ trình của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về việc đặc cách suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh lên ngôi vị Phó Pháp chủ.

Chư vị Trưởng lão tán thành bằng cách đồng thanh niệm Phật

Chư vị Trưởng lão tán thành bằng cách đồng thanh niệm Phật

Trưởng lão Hòa thượng chủ tọa cũng đã xin ý kiến của chư vị Trưởng lão về việc bổ sung, cử các vị giáo phẩm thành viên vào Ban Thường trực và bổ khuyết các chức vụ điều hành, do có 9 vị Trưởng lão Ban Thường trực nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã viên tịch.

Sau khi lấy ý kiến, điều chỉnh, thống nhất, chư tôn đức Trưởng lão đã thông qua từng nội dung bằng cách đồng niệm Phật 3 lần.

Ban Thư ký đã tổng hợp ý kiến, điều chỉnh và trình nghị quyết của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN lần đầu tiên được tổ chức độc lập, thảo luận, thông qua quy chế hoạt động kể từ Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập GHPGVN từ năm 1981 cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Thượng tọa Thích Giác Dũng phụng hành chỉ đạo của chư vị Trưởng lão

Thượng tọa Thích Giác Dũng phụng hành chỉ đạo của chư vị Trưởng lão

Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty (bên phải)

Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty (bên phải)

Đây là lần đầu tiên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh triệu tập hội nghị

Đây là lần đầu tiên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh triệu tập hội nghị

Hội nghị đã thông qua nghị quyết gồm 7 điểm

Hội nghị đã thông qua nghị quyết gồm 7 điểm

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh được suy tôn tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 27 vị Trưởng lão, tới thời điểm này 9 vị đã viên tịch.

Thông tri số 02/TTr-HĐCM ngày 8-7-2020 cho biết Đức Pháp chủ GHPGVN đã chính thức chuẩn y việc thành lập Hội đồng Giám luật gồm 7 giáo phẩm Trưởng lão thuộc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và 1 vị Thư ký; Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Chủ tịch.

Hội đồng Chứng minh của Giáo hội gồm chư vị Hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có ít nhất 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo; được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tiền nhiệm giới thiệu và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN suy tôn.

Chư vị Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh thì không tham gia Hội đồng Trị sự, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị.

Chư vị Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh tại vị trọn đời, ngoại trừ trường hợp đặc biệt mới phải miễn nhiệm, do quyết định của Hội đồng Chứng minh với đa số 2/3 thành viên tại Hội nghị biểu quyết tán thành.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh giữa hai kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.

(Trích nội dung điều 12, 13, 14 và 15, chương IV, Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày