Lễ khai huấn giới kỳ 108 ngày

 GNO - Ngày 22-4, Lễ Khai huấn giới kỳ 108 ngày được long trọng cử hành một cách giản đơn trong Vô Ngôn Đường - Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ.

2.jpg

Lễ Khai huấn giới kỳ 108 ngày tại Vạn Phật Thánh Thành

Điển lễ do pháp sư Hằng Thật, Hội trưởng Tổng Hội Phật giáo Pháp Giới và pháp sư Hằng Luật, phương trượng Vạn Phật Thánh Thành chủ trì, tổng cộng có hai mươi tám vị tân giới tử, bao gồm mười hai Sa-di và mười sáu Sa-di-ni.

Đây cũng là ngày kỷ niệm sau khi Thượng nhân Tuyên Công (HT.Tuyên Hóa) viên tịch năm 1995, lần này nhiều nhất là nam chúng giới tử.

3.jpg
Pháp sư Hằng Thật và Hằng Luật đảm nhiệm chủ lễ

4.jpg

28 vị tân giới tử

5.jpg
Nhị vị Pháp sư Hằng Thật & Hằng Luật khai thị

Trong buổi lễ, pháp sư Hằng Thật và pháp sư Hằng Luật lần lượt khai thị những thời pháp ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Bảo kiếm nhờ giũa mài mà sắc bén, Hoa mai do khổ lạnh mới tỏa hương" (Bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai), nhằm khuyến tấn các tân giới tử nỗ lực tu tập, trong thời gian giới kỳ, họ có thể được thay đổi triệt để lập trường quan điểm phàm tính, trở về chánh tính, để lúc đăng đàn đắc được tịnh giới thượng phẩm thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày