Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 12 giờ ngày 8-7 (10-6-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận 8, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh, viện chủ chùa Pháp Quang.
Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 1

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Bửu Quang, trụ trì chùa Thiền Lâm; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 cùng chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 8; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 2

Thành kính tụng kinh cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn Hòa thượng Chứng minh đã dâng hương bạch Phật, chư tôn đức Tăng Ni, môn đồng pháp quyến và Phật tử có mặt nơi Giác linh đường đã cùng nhất tâm tụng kinh cầu nguyện.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 3
Cung thỉnh nhục thân Ni trưởng đến Giác linh đường

Sau đó, từ phương trượng của Ni trưởng, môn đồ pháp quyến đã thành kính đảnh lễ, cung thỉnh nhục thân Ni trưởng đến Giác linh đường để nhập kim quan.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 4
Lễ nhập kim quan tại Giác linh đường chùa Pháp Quang

* Vào lúc 15 giờ cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 5

Quang cảnh buổi lễ truy niệm

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 6

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen đã cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh; Sư cô Thích nữ An Định thành kính dâng lời tưởng niệm Ni trưởng.

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 7

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức đã dâng hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc. Sau đó, Hòa thượng Thích Trí Minh đã tuyên pháp ngữ, cử hành lễ phất trần; môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, di ảnh, long vị, y bát rời Giác linh đường, đến nhập bảo tháp tại chùa Pháp Tánh (Quốc lộ 50, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 8

Hòa thượng Thích Trí Minh tuyên pháp ngữ

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 9

Đảnh lễ bậc ân sư

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 10

Cung thỉnh y bát của cố Ni trưởng

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 11

Tiễn đưa Ni trưởng trong buổi chiều mưa

Lễ nhập kim quan, truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh nhập bảo tháp ảnh 12

Kim quan Ni trưởng Tắc Thinh rời Giác linh đường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày