Lễ sớt bát cúng dường tại trường hạ tổ đình Phổ Quang (Q.Phú Nhuận) và chùa Pháp Quang (Q.8)

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-7, tại tổ đình Phổ Quang (Q.Phú Nhuận) đã trang diễn ra lễ sớt bát truyền thống nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng thuyết giảng về ý nghĩa lễ sớt bát cúng dường
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng thuyết giảng về ý nghĩa lễ sớt bát cúng dường

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Phổ Quang, Thiền chủ trường hạ tổ đình Phổ Quang; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, chư Tăng Ni an cư cư trên địa bàn và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Chư Tăng tham dự
Chư Tăng tham dự

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã có thời thuyết giảng ngắn về ý nghĩa lễ sớt bát cúng dường. Đó là truyền thống tốt đẹp từ thời Đức Phật còn tại thế, được gìn giữ cho đến ngày nay, nhằm tạo thắng duyên, gieo trồng những hạt giống lành cho hàng Phật tử tại gia thông qua việc hỷ cúng, sớt bát phẩm vật cúng dường đến chư tôn đức.

Qua đây, Hòa thượng Thiền chủ trường hạ cũng có lời tán thán công đức đối với đạo tràng Phật tử đã phát tâm cúng dường và nguyện cầu cho Phật tử cùng thân quyến luôn được bình an, kiết tường trong đời sống hiện tại và có được quả lành ở tương lai; cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của các gia đình các Phật tử được tái sanh lạc quốc.

Chư Ni đồng tụng thời kinh
Chư Ni đồng tụng thời kinh

Tiếp đó, dưới sự chủ lễ của Trưởng lão Hòa thượng, chư tôn đức chứng minh cùng đạo tràng Phật tử đã đồng tụng kinh Bát đại nhân giác nguyện cho chúng sanh an lạc, thế giới hòa bình.

Với tinh thần ngoại hộ cúng dường mùa An cư kiết hạ cùng tâm thành cung kính Tam bảo, các Phật tử đã tuần tự thực hiện nghi thức sớt bát cúng dường những phẩm vật để chư Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng.

Đông đảo Phật tử về dự lễ
Đông đảo Phật tử về dự lễ

Ban TT-TT Phật giáo Q.Phú Nhuận

* Sáng cùng ngày, sau khi cử hành lễ Bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, trường hạ chùa Pháp Quang (Q.8) đã trang nghiêm cử hành lễ sớt bát cúng dường khuôn viên chùa.

Chư Ni cử hành lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Pháp Quang
Chư Ni cử hành lễ Bố-tát tại chánh điện chùa Pháp Quang

Chứng minh buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu, Thiền chủ hạ trường chùa Pháp Quang; Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, Hóa chủ hạ trường, Ni trưởng Thích nữ Hiền Thủ, Phó Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Chúc Liên...

Tại buổi lễ, chư Ni đã tái hiện hình ảnh Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế vân du hóa duyên, tạo cơ hội cho Phật tử tại gia vun bồi công đức, gieo duyên lành đến Tam bảo.

Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Pháp Quang
Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Pháp Quang

Dẫn đầu đoàn chư Ni trong lễ sớt bát là Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu, tiếp theo là chư vị Ni trưởng cùng 85 hành giả Ni an cư tại hạ trường chùa Pháp Quang.

Hoàng Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại Quan Âm tịnh viện

BR-VT: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 10 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại Quan Âm tịnh viện

GNO - Ngày 2-3 (22-1-Giáp Thìn), tại Quan Âm tịnh viện (TP.Vũng Tàu, BR-VT), môn đồ pháp tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 10 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, khai sơn Quan Âm tịnh viện, viện chủ Niết Bàn tịnh xá.

Thông tin hàng ngày