Ma Cao: Phật giáo Hán Truyền tổ chức pháp hội cúng chư Thiên

Vào ngày

12-12

, trọn 24 giờ bắt đầu từ hừng đông, âm thanh xướng tụng Phật hiệu, xướng tụng kinh văn, trầm hùng thanh thoát vang vọng từ trong Tông Nghệ Quán Ma Cao. Pháp hội "Đại Cúng Chư Thiên" của Phật giáo Hán Truyền tổ chức, với sự tham dự của hơn 100 chư sơn Trưởng lão thuộc Phật giáo Hán Truyền. 

 
caoma 1.jpg

Quang cảnh Pháp hội Đại Cúng Thiên

 

Pháp sư Tâm Bình - Phương trương chùa Long Xương, núi Bảo Hoa, Nam Kinh chủ trì pháp hội, thống lãnh tứ chúng kiền thành lễ bái Tam Bảo và nghinh thỉnh chư Thiên quang lâm đàn tràng, cảm ân đức chư Thiên đã hộ trì cho Ma Cao nhiều năm nay.

caoma 2.jpg

Pháp sư Tâm Bình - Phương trương chùa Long Xương,

núi Bảo Hoa, Nam Kinh chủ lễ

Pháp hội "Đại Cúng Chư Thiên" lần này, là một trong những điểm sáng chói lớn nhất của đại pháp hội "Vạn Phật phù hộ Ma Cao". Pháp hội như luật như nghi, trang nghiêm thù thắng.

caoma 3.jpg

Như luật như nghi

"Đại Cúng Chư Thiên" tức là sắm sửa trai nghi thỉnh mời chư Thiên. Thiên, nói chung là có 24 chư Thiên, mỗi chư Thiên có một "Thiên Chủ" và quyến thuộc. Có Đại Công Đức Thiên, Đại Biện Tài Thiên, Đại Phạm Vương Thiên, Đại Đế Thích Thiên, Đông Phương Trì Quốc Thiên, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên", Bắc Phương Đa Văn Thiên, Tây Phương Quảng Mục Thiên, Đại Ma Ni Chi Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Kim Cang Mật Tích Thiên, Tán Chi Đại Thiên Tướng, Đại Đức Vi Đà Thiên, Bồ Đề Thọ Vương Thiên, Kiên Lao Địa Thần Thiên, Ma Lợi Đế Nam Thiên, Nhật Cung Thái Dương Thiên, Nguyệt Cung Thái Âm Thiên, Quỷ Tử Thánh Mẫu thiên, Ta Kiệt Long Vương Thiên, Tinh Cung Nguyệt Phủ Thiên, Diêm Ma La Vương Thiên, Cẩn Na La Vương Thiên, Lôi Thần Đại Tướng Thiên, và những tùy tùng, thị giả theo cùng Thiên Thần Thiên Tướng.   

caoma 4.jpg

Kiền thành lễ bái Tam Bảo và nghinh thỉnh chư Thiên

 

Qua 24 giờ kiền thành lễ cúng, cầu nguyện cho Ma Cao, cho dân chúng an lạc, pháp hội đã kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm túc mục.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày