Một vị sư nhập thất 4 năm vừa trở lại cuộc sống bình thường

Một vị sư  nhập thất 4 năm vừa  trở lại cuộc sống bình thường
(London, UK): Đó là những điều mà mọi người đang còn mong đợi những lời nói từ một nhà tu hành sau bốn năm ẩn dật trong thiền thất, đó là nhà sư Gelong Thubten. Sư còn nói rằng lúc sống trong thất thỉnh thoảng có nhớ đến mẹ rất nhiều, nhưng nhà Sư cũng cảm nhận được hạnh phúc an lạc  từ trong nội tâm.

Vào tháng 6 năm 2005, Gelong Thubten lúc này đã 37 tuổi nơi quê nhà, Sư đã tự nguyện ẩn tu nơi chốn hẻo lánh vùng Scotland, nơi đây ông từ bỏ các thứ truyền thông như nghe Radio, xem Ti vi và sử dụng điện thoại và các loại thư từ của môn đồ gởi đến  đều để bên ngoài.

Trãi qua một thời gian kỷ luật với thời khóa thiền định, mục tiêu chính của Sư là hướng vào  nội tâm. 19 giờ một ngày cho đến một tuần như vậy, Sư đã chuyên tâm thực tập. Trong suốt 5 tháng đầu tiên đã cảm nhận được sâu sắc từ sự tĩnh lặng. 

Gelong Thubten lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Cambridge và Hampstead, là con trai trong một gia đình của một nữ diễn viên nổi tiếng ấn Độ tên là Indira Joshi. Vào năm 21 tuổi sau một lần Sư xem một bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật Sư quyết định bỏ ra một năm để học về Đạo Phật. Giờ đây sư đã là một vị trưởng lão Phật Giáo luôn giữ gìn năm giới cấm mà Đức Phật chế ra. Hằng ngày Sư vẫn đều đặn thức dậy tử 3 giờ .45 sáng cho đến 11giờ  khuya để thực tập học kinh, thiền định và quán chiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày