Nên quy y lại

Nên quy y lại
Giác Ngộ - HỎI: Tôi mới vừa quy y Tam bảo cách đây vài tháng. Trong lễ quy y đó, vì tôi không thật lòng muốn quy y mà chỉ làm theo ý của gia đình cho nên không có nghiêm túc, chỉ làm lấy lệ cho xong. Nhưng bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Phật pháp. Như vậy việc tôi quy y thiếu thành tâm trước đây có mang tội không? Tôi có cần quy y lại hay không? (MINH THU, petauhu@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Minh Thu thân mến!

Nhân tố làm nên sự thành tựu trong pháp quy y là tự giác, tự nguyện và thành tâm phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi Tam bảo. Có câu “Tâm thành thì Phật chứng”, nên khi bạn quy y mà tâm không thành, chỉ vì muốn làm vừa ý người khác, tham dự lấy lệ thì pháp quy y không thành tựu, nên bạn cần phải quy y lại.

Giờ đây, bạn đã có đầy đủ hành trang cho việc quy y. Bạn nên ghi danh đăng ký tham dự khóa lễ quy y để chính thức trở thành Phật tử. Việc quy y không thành tâm trước đây dẫu không mang tội nặng nhưng bạn cần tâm niệm sám hối, ăn năn với duyên nghiệp của mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày