Từ khóa: nghị quyết
Tìm thấy 7 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua nghị quyết - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN

Nghị quyết Hội nghị Thường niên kỳ 3 - Khóa IX GHPGVN

GNO - Hội nghị Thường niên kỳ 3 - Khóa IX GHPGVN tiến hành vào ngày 15-1-2024 tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí quyết nghị gồm 15 điểm.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự được tiến hành vào ngày 13-1-2024 tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) để thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội.