Ngỡ ngàng với các cổ vật Phật giáo

Giác Ngộ - Những nét mặt hoan hỷ, những cái chắp tay thành kính, những ánh mắt ngỡ ngàng là toàn bộ cảm xúc được biểu hiện khi đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đến tham quan triển lãm "Sức sống Phật giáo Đà Nẵng" với hai nội dung: Ảnh nghệ thuật và cổ vật.

Triển lãm được tổ chức tại Hội trường chùa Linh Ứng - Bãi Bụt, Đà Nẵng chào nhừng Hội thảp Hướng dẫn Phật tử toàn quốc 2011 đang diễn ra. Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh này.

wwTL (17).JPG

wwTL (2).JPG

wwTL (22).JPG

wwTL (4).JPG

wwTL (5).JPG

wwTL (8).JPG

wwTL (11).JPG

wwTL (1).JPG

wwTL (10).JPG

wwTL (12).JPG

wwTL (13).JPG

wwTL (14).JPG

wwTL (15).JPG

wwTL (16).JPG

wwTL (18).JPG

wwTL (19).JPG

wwTL (20).JPG

wwTL (21).JPG

wwTL (23).JPG

wwTL (24).JPG

wwTL (3).JPG

wwTL (7).JPG

wwTL (9).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Sinh, già, bệnh, chết

GNO - Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition).

Thông tin hàng ngày