Ngũ phần hương gồm những gì?

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

GN - Nguyện đem năm loại hương quý báu của Ngũ phần pháp thân cúng dường.

HỎI: Tôi đọc kinh, trong phần Dâng hương có câu: “Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dâng trọn đấng Như Lai”. Xin hỏi ngũ phần là gì?

(TÍN MÃN, daube57@yahoo.com.vn)

ĐÁP:

Bạn Tín Mãn thân mến!

Ngũ phần hay còn gọi là Ngũ phần hương gồm năm loại hương thơm: Hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát tri kiến. Khi dâng hương cúng Phật, làn khói hương trầm quyện tỏa tượng trưng cho việc chúng ta nguyện đem năm loại hương quý báu của Ngũ phần pháp thân cúng dường. Dâng Ngũ phần hương là tâm nguyện của hành giả tinh tấn để chứng đạt về Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến nhằm bước lên quả vị của bậc Thánh vô học.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày