Nhận đơn thọ Giới Bồ-tát Đại giới đàn Trí Đức

Nhận đơn thọ Giới Bồ-tát Đại giới đàn Trí Đức

GNO - HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM  vừa ra thông báo số 400/TB/BTS-PGTP ngày 3-9  về việc nhận đơn thọ Giới Bồ-tát Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015 kính gởi chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và Phật tử gần xa.

Theo đó, thông báo nêu rõ: Thực hiện tinh thần Thông báo số 113/TB/BTS.PGTP, ngày 3-4-2015, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015, Ban Tăng sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và quý Phật tử gần xa về thời gian và địa điểm nộp đơn thọ Giới Bồ-tát như sau:

Thời gian: 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, từ ngày 7-9-2015 đến hết ngày 10-11-2015.      

Địa điểm: Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM  (Việt Nam Quốc Tự, số 244 đường 3/2, P.12, quận 10 - Liên hệ: ĐĐ. Thích Minh Bảo – 0918387317).

Quý Phật tử xin đơn (thọ Giới Bồ-tát) trực tiếp tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh hoặc có thể download từ website của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh: www.giaohoiphatgiaotphcm.vn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày