Từ khóa: ni giới
Tìm thấy 37 kết quả
Ảnh: Trần Thế phong

Viết cho thế hệ Ni trẻ hôm nay: Gặp lại lời kinh xưa

GNO - Trên đường phố dập dìu, một hình ảnh cô Ni thong thả đếm bước, có thể chùa của cô rất gần. Hoặc ngồi xe tay ga chen trong mạch giao thông nhộn nhịp. Áo lam, áo đà, áo vàng dù phai nét thời gian hay còn mới tinh khôi....