PG Nam tông Khmer - bộ phận không thể tách rời của PGVN

TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: Bảo Toàn
TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: Bảo Toàn

GN - Phật giáo Việt Nam là một hệ thống gồm có bốn bộ phận cấu thành: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo của người Việt Nam tại hải ngoại.

Phật giáo Nam tông (PGNT) phân bố trên hai tộc người là người Khmer và người Việt, chủ yếu là người Khmer.

Cách xác định như vậy tự nó đã nói lên vị trí của PGNT Khmer trong các bộ phận cấu thành của Phật giáo Việt Nam. Nói cách khác, PGNT Khmer là đại diện, là sự hiện diện của một trong ba trường phái lớn của Phật giáo trên thế giới là Đại thừa, Nguyên thủy và Kim cương thừa tại Việt Nam. Tính đa hệ của Phật giáo Việt Nam đã được phản ảnh trong sinh hoạt của Phật giáo.

PGNT Khmer có các chức năng hết sức quan trọng đối với đời sống của người Khmer: liên kết và cố kết cộng đồng, định hướng thế giới quan và nhân sinh quan, định hướng chuẩn mực luân lý - đạo đức và tạo ra nếp sống Phật giáo qua hàng trăm năm lịch sử cũng như ngày nay.

Do các vận động lịch sử, PGNT Khmer đã trở thành một bộ phận của Phật giáo Việt Nam, nằm trong mái nhà chung của GHPGVN, ngoài vai trò đối với chính người Khmer, PGNT Khmer có một tầm ảnh hưởng và tác động không nhỏ đối với sinh hoạt nội tại của Phật giáo Việt Nam là củng cố tinh thần hòa hợp Phật giáo, là cầu nối của Phật giáo Việt Nam với các nền PGNT trong khu vực và trên thế giới, là nhân tố để đảm bảo chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ngày nay.

Hội thảo khoa học “PGNT Khmer đồng hành cùng dân tộc” ngày 11-6-2014 được tổ chức tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lần này là hội thảo khoa học lần đầu tiên trong suốt chiều dài tồn tại và phát triển của PGNT Khmer ở Việt Nam. Do đó, nó đặt một dấu mốc trong việc nghiên cứu các vận động lịch sử, quảng bá các giá trị của PGNT Khmer và cách thức đưa các giá trị đó vào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Cuộc hội thảo lần này cũng là dịp 40 năm ngày hy sinh của bốn nhà sư Khmer (1974-2014) trong công cuộc kháng chiến cứu nước.

Như vậy, không chỉ về mặt khoa học, cuộc hội thảo lần này còn là dịp duyệt xét lại các truyền thống tốt đẹp và khẳng định các đóng góp của PGNT Khmer đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong lịch sử và trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay.

Do là lần đầu nên dù đã dự liệu các chủ đề tham luận, song chắc chắn cuộc hội thảo lần này chỉ có thể là sự khởi đầu cho một nghiên cứu dài hơi hơn trong tương lai. Các chiều kích khác nhau của lịch sử, của giá trị và chức năng của PGNT Khmer sẽ cần được tiếp tục thực hiện trong tương lai.

Tất cả nói lên: PGNT Khmer là một bộ phận không thể tách rời của Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay cùng cả nước xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1181: "Khi vua không phóng dật"

Báo Giác Ngộ số 1181: "Khi vua không phóng dật"

GNO - Làm dân hay làm chủ một gia đình mà sống buông lung phóng túng thì sớm muộn phải chịu cảnh tán gia bại sản. Còn làm vua hay lãnh đạo một đất nước do tổ tiên để lại mà dễ duôi phóng dật thì khó tránh khỏi cái họa nước mất nhà tan.
Hòa thượng Viên Minh hướng dẫn thiền hành vào buổi sáng

Khóa tu "Xuất gia gieo duyên" tại tổ đình Bửu Long

GNO - Được sự chấp thuận của Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ tổ đình Bửu Long (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chư đại đức Tăng tổ đình đã trang nghiêm tổ chức khóa tu "Xuất gia gieo duyên" lần thứ nhất năm 2022 từ ngày 3-12 đến 11-12.

Thông tin hàng ngày