Từ khóa: pháp hội Dược Sư
Tìm thấy 19 kết quả
Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

GNO - Sáng 5-11 (12-10-Nhâm Dần), nhân tiết Hạ Nguyên, tại chùa Từ Quang, chư tôn đức Tăng và toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ và thực hiện nghi thức sái tịnh đàn để khai mạc pháp hội Dược Sư - Phật lịch 2566.
Quang cảnh pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Linh Phong

Chùa Linh Phong khai đàn pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an

GNO - Sáng 18-3, Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa, trụ trì chùa Linh Phong (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu, thắp đèn cầu an, phóng sanh cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ.
Chư tôn đức khai đàn Dược Sư tại chùa Nam An

Tiền Giang: Chùa Nam An khai đàn Dược Sư thất châu

GNO - Sáng 20-2, Ni sư Thích nữ Như Nguyên, trụ trì chùa Nam An (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu cầu nguyện quốc thới dân an, đại dịch bệnh Covid-19 tiêu trừ.
Phật tử thắp đèn diên thọ cầu nguyện bình an

Pháp hội Dược Sư cầu an tại chùa Từ Lâm, Thừa Thiên Huế

GNO - Tối 12-2, chùa Từ Lâm (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) đã tổ chức tụng kinh Dược sư, thắp đèn diên thọ, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, dịch bệnh Covid-19 tiêu trừ, thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần.
Trang nghiêm tổ chức pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an tại chùa An Dương

Tiền Giang: Pháp hội Dược Sư tại chùa An Dương

GNO - Sáng 16-4 (5-3-Tân Sửu), Ni sư Thích nữ Kim Hoa, trụ trì chùa An Dương (xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) cùng Ni chúng và Phật tử tại đạo tràng đã trang nghiêm tổ chức pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ.