Pháp hội Tam đàn dạy bốn oai nghi cho tân giới tử

GNO - Ngày 29-9 (25-8-Quý Tỵ), Pháp hội Tam đàn Đại giới - chùa Linh Ẩn, Hàng Châu đã đi vào ngày thứ tư. Các Pháp sư hướng dẫn các tân giới tử: dạy mặc áo tràng, giảng giải Tỳ-ni Nhật Dụng, dạy bái nguyện...

h1.jpg

Pháp hội Tam đàn Đại giới Hộ quốc Hưng Thánh nhị bộ Tăng ngày thứ năm

Buổi sáng, Hòa thượng khai đường Phương Chấn và chư Tăng dẫn lễ thị phạm, diễn tập, hướng dẫn các tân giới tử luyện tập, nắm vững các oai nghi mặc và xếp áo tràng hậu.

Chiều, hòa thượng khai đường truyền giảng Tỳ-ni Nhật Dụng cho các giới tử tại Giới đường, phải phát đại thệ nguyện tinh tấn học tu từng chi tiết trong sinh hoạt hằng ngày. Thí dụ như khi ăn cơm, rửa tay, rửa mặt, mặc áo cần phải trì chú nào, phát nguyện ra sao, thậm chí lúc vào nhà vệ sinh, đại tiểu tiện phải phát nguyện trì tụng như thế nào, mỗi việc, mỗi việc đều có nghi quỹ nhất định.

h8.jpg

Học chuyển đổi thủ ấn

h10.jpg
Học lễ nghi chắp tay, bưng bát, cầm đũa cúng quá đường

Tối, Hòa thượng Phương Chấn thị phạm các tân giới tử học tập và xướng tụng "Bái Nguyện Điều" (拜愿调) tại điện Dược Sư. Chư Tăng cùng mọi người hiệp tụng, phạm âm vang vọng xúc động lòng người. Các giới tử tuy sơ học nhưng đầy đủ khí chất tuyệt vời.

Ngày 30-9 (26-8-Quý Tỵ), buổi sáng, các tân giới tử vân tập tại điện Dược Sư, cung kính lắng nghe hòa thượng khai đường giảng dạy bốn oai nghi. Hòa thượng nói đi, đứng, ngồi, nằm không những chỉ là một vấn đề nghi biểu bên ngoài, mà còn là một thực tế về tu hành, là tự lợi, lợi tha. Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm ​​như cây cung. Bốn oai nghi như thế có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ có thể nhiếp được tâm, mà còn khiến cho con mắt của chúng sanh khi nhìn thấy sự trang nghiêm của Tăng bảo mà dấy khởi niềm tin và kính ngưỡng. Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng dẫn lễ, các giới tử như pháp học tập oai nghi cụ túc một cách nghiêm túc.

h3.jpg

Chư Tăng tận tâm truyền dạy

h5.jpg
Ngồi như chuông

h9.jpg
Chư Tăng biểu đạt sự giáo đạo

Chiều, các giới tử học cách lễ bái vấn an các bậc tôn túc tại giáo lễ đường để hoàn thành toàn bộ nghi quỹ, Hòa thượng Phương Chấn đích thân thị phạm trình tự từng bước một trong cung cách lễ bái phải như thế nào, khom lưng cúi đầu và chuyển đổi thủ ấn khi vấn an ra sao, đồng thời học cách dẫn khánh phải làm sao để phù hợp. Trong giới trường luyện tập, chư Tăng từ bi và hoan hỉ sửa đổi các tư thế, động tác của họ. Các giới tử tập trung vào việc học tập những nghi lễ này, họ nghĩ đó sẽ là một nghi quỹ giúp ích cho họ trong suốt cuộc đời tu học.

Tối, các giới tử bái nguyện tại Giới trường. Hòa thượng khai đường Phương Chấn khai thị và giảng giải từng chữ từng câu trong văn sám hối lễ Phật. Pháp sư nói: công đức bái Phật "... Lễ Phật một lạy có thể diệt trừ tội lỗi nhiều như số cát sông Hằng...".

h2.jpg

Dạy oai nghi sơ cụ

h4.jpg

h11.jpg
Khai thị & hướng dẫn Bái sám phát nguyện

Tiếp theo, các giới tử kiền thành lễ Phật, bái lạy xướng tụng theo âm điệu mà hòa thượng khai đường hướng dẫn. Sau đó họ cùng hướng về ngôi Tam Bảo sám hối nghiệp chướng từ vô thỉ kiếp cho đến nay, và phát nguyện đắc được giới thể thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày