Từ khóa: pháp nạn
Tìm thấy 3 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Thầy Trí Quang - Một trang lịch sử

GNO - Được sự đồng ý của tác giả - Giáo sư Cao Huy Thuần, Báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bài viết sau đây, về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Thông tin hàng ngày