Từ khóa: Phật giáo
Tìm thấy 1107 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1168 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mang ánh sáng Phật pháp vào nhà tù

GNO - Nhiều năm liền, Daniel Troyak đã thực hiện công việc tuyên úy Phật giáo chuyên nghiệp tại Trung tâm Cải huấn Long Bay, một cơ sở giáo dục gần Sydney có số lượng tù nhân lên đến hơn một nghìn người.
Ảnh minh họa

Phóng sinh với trí tuệ

GNO - Từ bi và trí tuệ là nền tảng căn bản của mọi pháp hành Phật giáo. Phóng sinh cũng vậy, phải luôn đầy đủ từ bi và trí tuệ.