Từ khóa: Phật lịch
Tìm thấy 5 kết quả
Ảnh minh họa

Có phải Phật lịch sang trang sau ngày Phật đản?

GNO - Sau ngày Phật đản (16-4 âm lịch), tôi thấy các văn kiện hay ấn phẩm Phật giáo trên thế giới đều đồng loạt sang trang Phật lịch (từ PL.2566 sang PL.2567). Như vậy có phải, Phật lịch được tính từ năm Đức Phật nhập Niết-bàn, còn ngày sang trang Phật lịch trong năm được tính là sau ngày Phật đản?
Ảnh minh họa

Tại sao Phật lịch lại là 2567?

GNO - Tôi mạn phép xin nêu một thắc mắc như sau: Phật lịch là 2612 vào năm nay (Dương lịch 2023) mới hợp lẽ, chứ tại sao Phật lịch lại là 2567?
Phật lịch được tính như thế nào?

Phật lịch được tính như thế nào?

GNO - Gần đây, nhiều bạn đọc phản ánh về việc ghi Phật lịch trên các sự kiện của Giáo hội, gây ngộ nhận rằng Phật lịch được tính theo... năm mới Tây lịch, hoặc âm lịch... Vậy theo Phật giáo, cách tính Phật lịch thế nào là đúng và thời gian thay đổi Phật lịch từ lúc nào?