Phật Ngọc

tho.bmp

Phải ngọc tự đỉnh cao Linh Thứu?
Trầm tích vào đẹp cứu cánh thơ
Độ người cùng tử bơ vơ
Chí thành quy hướng căn cơ thuận tùy

Đá hóa ngọc ngọc thì hóa Phật
Ngàn ngàn năm trời đất thâm uyên
Chân như pháp thể ngọc tuyền
Tạc hình Đại Giác đoan nghiêm diệu thường

Phật ngọc tỏ cát tường diệu thể
Tuệ tâm ngời diệu đế thanh lương
Hành trình đại lục quang dương
Hòa bình an lạc mười phương trọn lành

Hồng ân Phật cao xanh huyền diệu
Tỏa sáng vào tiết điệu bài thơ
Bình an thế giới nguyên sơ
Mỗi lời ru hát đẹp tờ ca dao

Đèn hoa kết trăng sao luân vũ
Nhân loại mừng quy tụ Việt Nam
Trầm hương ngũ phận thơm lan
Chân tâm thanh tịnh xan tham lắng lòng

Phật ngọc khiến tâm trong ý lặng
Việt Nam mình thù thắng từ quang
Hồng ân Phật ngọc rưới chan
Non cao biển rộng xênh xang cõi bờ

Phật ngọc hóa bài thơ trường cửu:
Bất nhị môn - pháp cứu cánh kìa
Chân tâm ba cõi đồng quy
Năng nhân tịch mặc Mâu Ni  diệu thường.

HẠNH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và chủ tọa đoàn của hội nghị

Khai mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII Trung ương GHPGVN

GNO - Với sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, sáng nay, 18-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII GHPGVN đã chính thức khai mạc, tại hội trường Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM).

Thông tin hàng ngày