Phật Ngọc

tho.bmp

Phải ngọc tự đỉnh cao Linh Thứu?
Trầm tích vào đẹp cứu cánh thơ
Độ người cùng tử bơ vơ
Chí thành quy hướng căn cơ thuận tùy

Đá hóa ngọc ngọc thì hóa Phật
Ngàn ngàn năm trời đất thâm uyên
Chân như pháp thể ngọc tuyền
Tạc hình Đại Giác đoan nghiêm diệu thường

Phật ngọc tỏ cát tường diệu thể
Tuệ tâm ngời diệu đế thanh lương
Hành trình đại lục quang dương
Hòa bình an lạc mười phương trọn lành

Hồng ân Phật cao xanh huyền diệu
Tỏa sáng vào tiết điệu bài thơ
Bình an thế giới nguyên sơ
Mỗi lời ru hát đẹp tờ ca dao

Đèn hoa kết trăng sao luân vũ
Nhân loại mừng quy tụ Việt Nam
Trầm hương ngũ phận thơm lan
Chân tâm thanh tịnh xan tham lắng lòng

Phật ngọc khiến tâm trong ý lặng
Việt Nam mình thù thắng từ quang
Hồng ân Phật ngọc rưới chan
Non cao biển rộng xênh xang cõi bờ

Phật ngọc hóa bài thơ trường cửu:
Bất nhị môn - pháp cứu cánh kìa
Chân tâm ba cõi đồng quy
Năng nhân tịch mặc Mâu Ni  diệu thường.

HẠNH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

GNO - Đại đức Thích Thiện Tâm thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ và môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Bửu Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ, trụ trì tịnh thất Pháp Hoa viên tịch.
Ảnh minh họa

Hiểu đúng về pháp quy y

GNO - Căn bản của pháp quy y Tam bảo là một người với sự hiểu biết nên tự giác phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi Phật - Pháp - Tăng đến trọn đời. Không ai quy y Tam bảo cho ta cả mà mỗi người đối trước Tam bảo tự phát nguyện quy y.

Thông tin hàng ngày