Từ khóa: phát nguyện
Tìm thấy 95 kết quả
Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư

Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư

GNO - Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất.
Tu tập trai giới chủ yếu là do sự phát tâm, được nhiều ngày thì phước đức càng thêm lớn - Ảnh minh họa

Băn khoăn về giữ giới thứ ba

GNO - Giới thứ ba Không tà dâm có nghĩa chính yếu là chung thủy với người bạn đời của mình. Người Phật tử không quan hệ tình ái với người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình (kể cả các loài phi nhân và súc sanh); ngay trong quan hệ vợ chồng cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện...
Pháp hội Dược Sư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Niệm Phật Dược Sư

GNO - Khi niệm đầy đủ Nam-mô Dược Sư lưu ly quang vương Phật thì hơi dài và dễ bị hụt hơi. Tôi thấy có cách niệm tắt là Nam-mô Dược Sư Phật, hoặc niệm Nam-mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật thì nó có vần điệu hơn. Vậy tôi có thể niệm một trong hai cách sau được không?
Khi đã tin hiểu và sống an vui trong Phật pháp thì bấy giờ sự phát nguyện sống theo Phật pháp của bạn sẽ rất mạnh mẽ, ý chí hướng thiện của bạn sẽ mãnh liệt, và tự khắc các xung đột nội tâm sẽ lắng dịu, mọi tâm ác đều bị phước đức thiện lành nhiếp phục.

Chuyển hóa ác tâm

GNO - Khi đã tin hiểu và sống an vui trong Phật pháp thì bấy giờ sự phát nguyện sống theo Phật pháp của bạn sẽ rất mạnh mẽ, ý chí hướng thiện của bạn sẽ mãnh liệt, và tự khắc các xung đột nội tâm sẽ lắng dịu, mọi tâm ác đều bị phước đức thiện lành nhiếp phục.