Từ khóa: PL.2566
Tìm thấy 7 kết quả
Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong lễ khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 (2020)

Thông bạch tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2566

GNO - Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương ấn ký phổ biến Thông bạch số 108/TB-HĐTS, ngày 23-3-2022, hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2566, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.