Quảng Ngãi: Hoàn tất công tác thiết trí phục vụ Đại giới đàn Pháp Hóa

(GNO-Quảng Ngãi): Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, được sự nhất trí và cho phép của Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và chính quyền các cấp, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi tổ chức Đại giới đàn Pháp Hoá từ ngày 03 đến ngày 05-01-2010 (nhằm ngày 19 đến 21/11/Kỷ Sửu) với sự cần cầu thọ giới của gần 300 giới tử Tăng, Ni và gần 1.500 giới tử tại gia.

TTDG (1).jpg

TTDG (2).jpg

Cờ Phật giáo đã được treo trên các đường phố Quảng Ngãi

Đây là sự kiện gần 50 năm Phật giáo tỉnh nhà mới có điều kiện tổ chức tầm cở quy mô nên Ban Kiến đàn đã lên kế hoạch rất chu đáo từ trước. Hôm nay ngày 31-12, các công việc thiết trí chuẩn bị cho Đại giới đàn được xem như hoàn tất. Hiện nay, các pa-nô, băng rôn đã được treo dọc đường chính của Thành phố. Tại văn phòng Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thành phố, cổng tam quan các Tổ đình, Tự viện, Tịnh xá đã được trang hoàng rực rỡ.

TTDG (4).jpg

TTDG (5).jpg

TTDG (6).jpg

TTDG (7).jpg

Trang trí tại tuyển Phật trường

Đặc biệt ở ba địa điểm vào thành phố đã hoàn thành ba cổng chào tạo thêm sự long trọng trong việc tổ chức và cung nghinh chư tôn giáo phẩm chứng minh - Hội đồng Thập sư quang lâm.

TTDG (9).jpg

Đường dẫn vào chùa Tịnh Nghiêm

TTDG (10).jpg

TTDG (11).jpg

TTDG (8).jpg

Các cổng chào được thiết lập tại các ngã vào thành phố

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày