Từ khóa: quảng trị
Tìm thấy 56 kết quả
Dự án "Cuốn lịch yêu thương" mang quà Tết đến các em nhỏ ở Quảng Trị

Mang Tết đến với trẻ em biên giới

GNO - 300 phần quà từ dự án “Cuốn lịch yêu thương” đã được Sư cô Thích nữ Chân Thường tổ chức trao tặng đến các em biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong hai ngày 27 và 28 tháng Chạp vừa qua.