Sóc Trăng: Tổ chức Đại giới đàn Huệ Minh

(GNO-Sóc Trăng): Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2009 và trên tinh thần phiên họp liên tịch ngày 30-3-2009 của Ban thường trực BTS Tỉnhh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và các ban ngành, Ban Đại diện Phật giáo 10 huyện thành, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức đại giới đàn của mang tên “Huệ Minh” là vị  cao Tăng đã có nhiều công đức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam.


Theo thông tinh từ văn phòng Tỉnh hội, từ ngày 06-4-2009, Thường trực BTS Phật giáo Sóc Trăng đã xin phép Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự Trung ương và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại Giới đàn Huệ Minh trong tháng 7-2009.

GD.JPG

Đại giới đàn Huệ Minh vừa được khai mạc sáng nay 01-7


Ngày 22-4-2009, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng  đã ra thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Minh” và nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện thọ giới, hồ sơ cần thiết theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự trung ương Giáo Hội.


Ngày 25-5-2009, Thường trực Ban Tổ chức Đại giới đàn đã họp cùng chư Ni thảo luận về việc cung thỉnh Thập sư Ni và địa điểm truyền giới cho giới tử Ni và các Phật sự khác liên hệ công tác tổ chức Đại giới đàn.


Sau những bước chuẩn bị, Đại giới đàn “Huệ Minh” sẽ chính thức diễn ra trong 03 ngày: từ ngày 31 tháng 6 và ngày 01, 02-7-2009 (nhằm mùng 08, 09, 10-5 nhuần năm Kỷ Sửu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, Phường 6, TP. Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày