Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh

Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh
Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh

GNO - Đại sư Không Hải, nhà sư kiêm học giả Phật giáo thế kỷ thứ 9 đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa về lịch sử và văn hóa Nhật Bản.

Ngày nay, với công trình của Thomas Eijō Dreitlein và Shingen Takagi, độc giả trên toàn thế giới sẽ được tiếp cận một số tác phẩm quan trọng nhất của Đại sư trong bộ sưu tập từ các bản dịch tiếng Anh.

Với chú thích chuyên nghiệp, 428 trang của công trình sẽ bao gồm một số tác phẩm nổi tiếng nhất của Đại sư Không Hải như: Sokushin jōbutsu gi, Sho-ji-jissō gi, Unji, Konshōō-kyō himitsu Kada, Kanén no sho và nhiều tác phẩm khác.

Mỗi tác phẩm được phân chia thành các phần một cách cẩn thận, được trình bày bằng cả ngôn ngữ gốc và tiếng Anh - cung cấp giá trị to lớn cho các học giả và sinh viên nghiên cứu một cách nghiêm túc về Phật giáo Nhật Bản.

Việc bổ sung các chú thích mở rộng cung cấp cho người đọc nhiều thông tin cơ sở, bối cảnh lịch sử và triết học quan trọng cũng như diễn giải nhiều giáo lý khó khăn hơn.

Các chú thích đầy đủ của 2 tác giả đã cung cấp chìa khóa để mở khóa giáo lý của Đại sư Không Hải cho người đọc trung bình, mang tác phẩm đến với nhiều đối tượng độc giả hơn.

Đối với độc giả, một trong những viên ngọc quý thực sự của tác phẩm là bảng chú giải đầy đủ 65 trang nằm giữa các phụ lục.

Tác phẩm hiện có trên Amazon.com và từ nhà xuất bản, Keio University Press.

Văn Công Hưng
(Theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày