Từ khóa: tâm niệm
Tìm thấy 5 kết quả
Ảnh minh họa

10 điều tâm niệm

GNO - Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.
Chư Ni Bố-tát, trùng tuyên giới luật kỳ đầu tiên trong ba tháng An cư kiết hạ

Bình Định: Chư Ni trang nghiêm Bố-tát tại chùa Tâm Ấn

GNO - Sáng nay, 17-6 (30-4-Quý Mão), toàn thể chư Ni GHPGVN tỉnh Bình Định đã vân tập tại trường hạ Ni - chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn), kỳ thuyết giới, Bố-tát đầu tiên của chư hành giả trong ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567.