Từ khóa: Tâm Thành
Tìm thấy 4 kết quả
Phật tử tham dự Pháp hội Vu lan tại Việt Nam Quốc Tự

Mong mỗi năm đều có Pháp hội Vu lan

GNO - Vừa qua, nhiều Phật tử khi biết tin GHPGVN TP.HCM tổ chức Pháp hội Vu lan tại Việt Nam Quốc Tự đã sắp xếp thời gian để tham dự trọn đủ 3 ngày của sự kiện tâm linh này với tấm lòng thành thiết tha của mình, nguyện người thân đã khuất được an lòng, người hiện tiền được an tâm.