Từ khóa: Tào Khê
Tìm thấy 4 kết quả
Ảnh minh họa

Tongbulgyo và hành trình đặc biệt của Phật giáo Hàn Quốc

GNO - Phật giáo Hàn Quốc giữ một vai trò quan trọng đối với Phật giáo trên toàn cầu. Điều này được đánh dấu bằng sự nỗ lực nội tại nhằm dung hòa những mâu thuẫn nhận thức trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa của quốc gia này.