Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005

Hòa thượng Thích Trí Quảng với Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Hòa thượng Thích Trí Quảng với Thiền sư Thích Nhất Hạnh
GNO - Trong lần về thăm lại quê hương năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến Tổ đình Ấn Quang, nơi ngài từng làm giáo thọ, giám học của Phật học đường Nam Việt, và cũng là nơi Thiền sư thọ giới Tỳ-kheo...

Giác Ngộ Online xin giới thiệu lại những hình ảnh tư liệu của tác giả Lương Hòa.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 1

Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư Tăng đón Thiền sư

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 2

Thiền sư trở lại nơi từng gắn bó vào những năm 1950

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 3

Lễ đón trang trọng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 4

Trở về ngôi nhà xưa

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 5

Lễ Phật, lễ Tổ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 6

Hòa thượng Thích Trí Quảng tặng các ấn phẩm Báo Giác Ngộ đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 7

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tặng bức thư pháp

Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm lại Tổ đình Ấn Quang trong lần về nước năm 2005 ảnh 8

Và sách của ngài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng tu học các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cử hành lễ Tự tứ - Ảnh: Bảo Toàn

Ý nghĩa lễ Tự tứ

GNO - Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, Vũ kỳ An cư (Vassavāsa) bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina).

Thông tin hàng ngày