Thỉnh Giác linh HT.Thích Hiển Pháp lễ Phật yết Tổ

GNTV - Chiều nay, 21-11, Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh di ảnh và linh mô Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp về VP2 TƯGH lễ Phật yết Tổ tại thiền viện Quảng Đức.

Mời bạn đọc xem bản tin của Giác Ngộ TV.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh Hòa: Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên viên tịch

Khánh Hòa: Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên viên tịch

GNO - Thượng tọa Thích Tâm Phước, Q.Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện, Phân ban Ni giới huyện, cùng môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên viên tịch.

Thông tin hàng ngày