Thơ tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

Cảm niệm

Nghe tin Trưởng lão hồi quy

Nửa thì phấn khởi nửa thì tiếc thương

Tiếc một nỗi âm dương đôi ngả

Kẻ còn đi người đã dừng đây

Ngẫm xem đồng đạo xưa nay

Gặp người tâm đắc một ngày được sao

Ngước trông vũ trụ biển sao

Ngôi còn ngôi lặn ngàn sao thưa dần

Vui vì Trưởng lão hóa thân

Nhục thân để lại tinh thần mang đi

Hóa thân đành có lệ gì

Đoái tình trứng nước nghĩ thì cũng thương

Luật sư ai kẻ chủ trương

Mạnh ai người nấy trọn đường mà đi

Chữ rằng “sinh ký tử quy”

Nhân gian đất khách chuyến đi an toàn

Đầy trời rực rỡ hào quang

Tràng phan bảo cái hàng hàng tiễn đưa

Bầu trời không nắng không mưa

Trăm năm tu luyện bây giờ là đây

Bảng vàng chói lọi phương Tây

CAO ĐĂNG CỬU PHẨM tháng ngày tiêu dao

Trời kia có nói đâu nào…

Linh Phong Thiền Uyển Pháp lữ Sa-môn Trí Tịnh cảm đề

truong lao Thanh Bich3.jpg

Chân dung Trưởng lão Thích Thanh Bích qua bút pháp của Họa sư Trương Lộ

-----------------------------------

Bậc thiện nhân

Nói cũng thừa

Vì không dư không thiếu

Nhìn đã hay

Giản dị rộng vô cùng

Không không không

Bao la cao muôn trượng

Năm tháng ngày

Nhất niệm Phật Pháp Tăng

Đến đến rồi

Nhân duyên xưa Hội Xá

Qua bên bờ

Thanh Bích thượng thiện nhân!

Đê đầu bái biệt Trưởng lão Cao Tăng!
TP.HCM, rằm tháng 2 Quý Tỵ - 2013

Phổ Tâm

----------------------------------------------

Ngài là pháp khí thiền gia

Thân tứ đại giả tạm

một đời…

nương hơi thở vào ra mầu nhiệm

Ngài xiển dương đạo pháp chân truyền

Đạo cao, bóng cả - Trưởng sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám

Đất Hà Nam ngả nón cúi chào

Đời thanh bạch của một người tu sĩ,

Sống nếp thiền gia giới luật cẩn nghiêm uy đức

Áo nâu sồng Ngài thân hành giản dị

Tuổi hơn trăm Ngài thị tịch - một ngày tháng Ba rực nắng

Màu vàng y, áo vải thô, màu hoại sắc

Nơi tổ đình Hội Xá,  Thường Tín - Hà Tây ngày cũ

Bóng cờ bay cũng rũ xuống một chiều

Đệ tử, đệ tôn, cũng như hàng Tỳ-kheo khắp chốn

Nghe tin Ngài xả báo về Tây

Liền cấp tốc áo y tề chỉnh

Về bên thầy đảnh lễ nhục thân

Thổn thức viết đôi dòng vào sổ tang

Nhiễu quanh Giác linh đài thành tâm khấn nguyện

Ngài cao đăng Phật quốc

Mạng xã hội truyền tin nhanh như sấm

Ở mỗi dòng tin, người con Phật ngưỡng danh Ngài khắp chốn

Đều niệm thầm danh hiệu Giác linh Trưởng lão tân viên tịch

Gọi Đức Hòa thượng chức danh đương vi Phó Pháp chủ…

Tiễn đưa Ngài, Trưởng lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Thắp nén hương dâng mà không khỏi ngậm ngùi

Ngày xưa bạn, bây giờ nguyên sơ tình pháp lữ

Kính nhau bởi mật hạnh trong đời.

Con chưa gặp Ngài bằng hình hài da thịt

Nhưng gặp Ngài qua trang viết đó đây

Đọc tiểu sử, từng dòng tin, cùng bao lời cảm niệm

Mà con thương, nước mắt bỗng rơi nhòe

Cảm ơn Ngài bậc đạo cao đức trọng

Cả đời tu là pháp khí thiền gia

Là tiếng chuông xóa nhòa đêm bão tố

Xóa tan những ác-ố ở trong lòng…

Đình Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày