Từ khóa: thời gian
Tìm thấy 6 kết quả
 Người dân huyện Chư Păh (Gia Lai) với những chuyến nông sản hỗ trợ TPHCM

TP.HCM mùa giãn cách: Những đoàn xe hướng về phương Nam

GNO - Mùa bão lũ, người TP.HCM gọi nhau cùng hỗ trợ miền Trung. Mùa dịch bệnh, người miền Trung lại chung lòng gửi gạo cá mắm muối ủng hộ TP.HCM. Cái tình của người người nước Việt chưa bao giờ đứt đoạn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tranh ký họa của Lê Sa Long

Sài Gòn từ bi

GNO - Tôi rời ngôi tịnh xá ở cao nguyên, xuống TP.HCM tu học cũng gần 10 năm. Với ngần ấy thời gian, Sài Gòn - TP.HCM đã thành quê hương thứ hai, nơi tôi trao gửi những nỗi niềm rất đỗi mến thương… cũng như cách Sài Gòn đã mến thương tôi vậy.

Thông tin hàng ngày