Thời lượng và nghi thức thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện đồng bào tử nạn vì Covid-19

Chư Tăng thỉnh Đại hồng chung trong nghi thỉnh chuông trống Bát-nhã tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Chư Tăng thỉnh Đại hồng chung trong nghi thỉnh chuông trống Bát-nhã tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại TP.HCM các chùa sẽ đồng loạt thỉnh Đại hồng chung (chuông U minh) bắt đầu từ 20 giờ 30 phút hôm nay, rằm tháng 10-Tân Sửu (19-11-2021) để cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì đại dịch Covid-19.

Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM cho biết do sự điều chỉnh về thời gian Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại Hội trường Thống Nhất, thời gian thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện ở các tự viện trên địa bàn TP.HCM cũng được điều chỉnh, bắt đầu vào lúc 20 giờ 30 phút.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM truyền đạt sự hướng dẫn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện.

Theo đó, việc thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện theo nghi thức khai chuông, kệ chuông, niệm hồng danh Đức Phật (30 biến), mỗi danh hiệu Phật thỉnh một tiếng chuông; sau đó hồi hướng và thâu chung theo nghi thỉnh chuông U minh truyền thống của thiền môn thời chiều tối.

Trao đổi Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN đã hướng dẫn. Theo đó, Hòa thượng cho biết các tự viện sẽ thỉnh Đại hồng chung để cầu nguyện cho đồng bào tử nạn vì Covid-19.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Hòa thượng cho biết thêm, ngày 15-11, Trung ương GHPGVN đã phổ biến Công văn số 283/HĐTS-VP1 về việc hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19-11-2021. Theo đó, Trung ương Giáo hội đề nghị đúng vào 20 giờ ngày 19-11-2021 tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do Covid-19.

Về thời lượng và nội dung của nghi thỉnh chuông, Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ Trung ương nói việc thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện bắt đầu từ 20 giờ và kết thúc vào 20 giờ 30 phút. Riêng TP.HCM tùy duyên theo sự thống nhất với lễ tưởng niệm chung tại Hội trường Thống Nhất, để hiệp lực cầu nguyện, các tự viện đồng loạt thỉnh chuông cầu nguyện bắt đầu từ 20 giờ 30 phút tối 19-11-2021.

Nội dung cầu nguyện trong thời thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện, Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN cho biết theo truyền thống thiền môn với khai chuông, kệ chuông, niệm Phật và phục nguyện, thâu chuông.

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung được cử hành theo truyền thống thiền môn, nghi thỉnh Đại hồng chung thời chiều tối. Theo sự gợi ý của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, có thể dùng kệ chuông phiên âm Hán - Việt, hoặc đã chuyển tiếng Việt phổ biến, như sau:

Kệ chuông

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gởi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn (chuông)

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử

Giác ngộ tâm thư một hướng về (chuông)

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng tâm an miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi (chuông)

Chuông đại hồng mới vọng

Tiếng kệ đã ngân vang

Trên thấu tới thiên đường

Dưới thông đến địa phủ (chuông)

Nam-mô U minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạt minh đồ Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (chuông)

(Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và chư vị Đại Bồ-tát)

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

Phục nguyện

Hào quang soi sáng, đường tối mở mang, chư Phật thương tình, phóng quang tiếp độ, PHỤNG VÌ DỊCH KHÍ THƯƠNG VONG HOẠNH TỬ NAM NỮ HƯƠNG HỒN CÁN BỘ CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM VÀ TOÀN THẾ GIỚI, được an nhàn nơi cõi tịnh, nước nhà thịnh trị huy hoàng, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Nam-mô Siêu lạc độ Bồ-tát (3 lần)

Thâu chuông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày